ท่าของการยืนกับกีฬาแฮนด์บอล

เว็บแทงบอล

กีฬาแฮนด์บอลเป็นอีกประเภทกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในหมู่ของนักกีฬาเองและในกลุ่มของวัยรุ่นเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อลดการมั่วสุมในกลุ่มของวัยรุ่นด้วย อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายของผู้เล่นมีความแข็งแรง สมบูรณ์ ซึ่งกีฬาแฮนด์บอลนี้สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลท่าของการยืนก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในระหว่างรอลูกที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังส่งมานั้น การยืนของผู้เล่นเองจะต้องมีความหนักแน่นและเป็นหลักให้ผู้เล่นได้ดี หลักในการปฏิบัติท่าในการยืน มีดังต่อไปนี้

  1. ผู้เล่นยืนแล้วก้มลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย งอเข่าและศีรษะตั้งตรง จากนั้นตามองไปข้างหน้า
  2. ผู้เล่นเหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้า งอข้อศอกตามธรรมชาติให้แขนท่อนล่างอยู่ด้านหน้า แล้วกำมือหลวม ๆ จากนั้นแบมือและนิ้วมือกางออก ไม่ต้องเกร็ง
  3. ผู้เล่นกางเท้าทั้งสองยืนห่างประมาณช่วงไหล่ อาจจะยืนเท้าคู่ขนานหรือทำเท้านำเท้าตามก็ได้ จากนั้นให้ยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อยตามธรรมชาติ เป็นไปในลักษณะที่พร้อมต่อการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

ท่าของการยืนในกีฬาแฮนด์บอลผู้ฝึกเล่นหรือผู้ที่เป็นนักกีฬาแล้วการยืนต้องมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนของร่างกาย เพราะหากผู้เล่นมีการยืนที่ไม่ดีหรือไม่พร้อมอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ หรือเอ็นได้ แต่หากผู้เล่นมีการฝึกฝนและมีการเตรียมความพร้อมประกอบกับการอบอุ่นร่างกายที่ถูกต้องแล้วนั้น ในการฝึกซ้อมหรือในการแข่งขันก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอน