ลักษณะการเป็นผู้เล่นฝ่ายป้องกันในกีฬาฟุตบอล

   ในกีฬาฟุตบอลจะมีทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับซึ่งฝ่ายรุกนั้นจะหาวิธีมายิงประตูของฝ่ายรับฝ่ายรับจึงต้องมีวิธีป้องกันต่างๆ เพื่อไม่ให้ฝ่ายรุกทำประตูและแย่งบอลกลับคืนมาให้ได้เพื่อที่ทีมตัวเองจะได้เป็นฝ่ายรุกซึ่งฝ่ายรุกจะมีโอกาสยิงประตูและมีโอกาสชนะสูงนั้นเอง วันนี้เราจึงจะมาพูดในเรื่องลักษณะการเป็นผู้เล่นฝ่ายป้องกันในกีฬาฟุตบอลว่ามีลักษณะใดบ้างไปดูกันได้เลย

การป้องกันในกีฬาฟุตบอลนั้นจะมีอยู่ 3 ลักษณะด้วยกันคือ การป้องกันแบบคนต่อคน การป้องกันแบบโซนและการป้องกันแบบผสมผสานระหว่างการป้องกันแบบคนต่อคนการป้องกันแบบโซน อย่างแรกเลยคือการป้องกันแบบคนต่อคนเป็นการที่ฝ่ายป้องกันกระจายออกไปจับฝ่ายรุกคนละคนซึ่งอยู่ในตำแหน่งระหว่างประตูกับผู้ป้องกันเวลาด้วย ลักษณะที่สองคือการป้องกันแบบโซนเป็นการป้องกันได้แบ่งกำลังเพื่อรักษาหน้าที่ของตนเองโดยไม่ไห้ฝ่ายรุกล่วงล้ำเข้ามาในเขตของตนเองได้และสุดท้ายคือการป้องกันแบบผสมผสานระหว่างการป้องกันแบบคนต่อคนการป้องกันแบบโซนเนื่องจากการเล่นในขณะแข่งขันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ฝ่ายป้องกันจะคิดว่าใช้วิธีป้องกันคนต่อคนหรือแบบโซนไม่ได้ ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่ารวดเร็วและอัตโนมัตินั้นเอง ถ้าหากช้าเพียงเล็กน้อยอาจจะต้องเสียประตูไปในทันที ในการเล่นมักใช้ทั้ง 2 วิธีผสมกันเสมอ

ในการใช้การป้องกันในรูปแบบใดก็ตามสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างแรกคือ สถานการณ์ในตอนนั้นแนอย่างไรควรเลือกใช้การป้องกันแบบไหนถึงจะดีที่สุด และการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว