ประโยชน์ของการเล่นกีฬาโบว์ลิ่ง

โบว์ลิ่งนั้นเป็นกีฬาที่มีประวัติความเป็นมาที่ควบคู่กับมนุษย์มานานเป็นกิจกรรมกีฬาหนึ่งที่เป็นวิถีชีวิตในการสร้างเสริมสุขภาพและนันทนาการให้แก่สังคม ชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งผู้ที่เล่นจะได้รับประโยชน์จากการเล่นมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมวันนี้เราจึงจะมาพูดในเรื่องประโยชน์ของการเล่นกีฬาโบว์ลิ่งไปดูกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาโบว์ลิ่งอย่างแรกเลยคือ โบว์ลิ่งเป็นกีฬาที่เล่นแล้วสนุกและสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมการรวมกลุ่มของสังคมและชุมชน ให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ และที่สำคัญนั้นเป็นกีฬาที่เล่นเป็นหมู่คณะ กิจกรรมการเล่นนอกจากจะสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังก่อให้เกิดความรักความสัมพันธ์และความสามัคคี การเล่นโบว์ลิ่ง เป็นการใช้กีฬาว่างให้เป็นประโยชน์ทำให้จิตใจสดชื่นแจ่มใส และที่สำคัญการเล่นโบว์ลิ่งจะฝึกฝนให้เป็นคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่สุขุมรอบคอบ เยือกเย็น และรู้จักวางแผน เพราะกีฬาชนิดนี้นั้นต้องใช้ความละเอียดในการเล่น

ทั้งวิธีการโยน น้ำหนักในการโยน การกะหรือคาดคะเนการวิ่งของลูก หรือแม้แต่การยืนต้องถูกจังหวะ ซึ่งผู้เล่นต้องใช้ศิลปะและความรอบคอบ การเล่นโบว์ลิ่งยังเป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬาประเภทอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะทำให้ผู้เล่นรู้จักวิธีการจับลูก โยนลูก รู้จังหวะในการโยน น้ำหนักในการโยน โดยให้ความสัมพันธ์ระหว่างมือ เท้า อวัยวะต่างๆ ได้เคลื่อนไหวสอดคล้องกันสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อก่อให้เกิดความแข็งแรงและความอดทนอีกด้วย การเล่นโบว์ลิ่งสามารถเล่นคนเดียวก็ได้ หรือถ้ามีผู้เล่นมากขึ้นก็สามารถปรับการเล่นได้ตามความเหมาะสม อันตรายจากการเล่นนั้นมีน้อยมาก เพราะจะไม่มีการปะทะหรือถูกต้องตัวกันระหว่างผู้เล่นด้วยกันเอง หรือแม้แต่อุปกรณ์การเล่น ก็ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายถ้าผู้เล่นรู้จักสังเกตว่ามีอุปกรณ์ใดชำรุดก็ปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้พร้อมก่อนที่จะเล่น การเคลื่อนที่ด้วยความระมัดระวังก็จะเกิดการหกล้มเสียหลักได้ยาก  การเล่นโบว์ลิ่งเป็นการฝึกให้เกิดความสุขุม รอบคอบช่างสังเกต เพราะการเล่นหรือการโยนลูกจะต้องให้สัมพันธ์กับร่างกายทุกส่วนและรู้จักวางแผนในการเล่น การเล่นโบว์ลิ่งเป็นการฝึกให้เป็นผู้ที่มีอารมณ์เยือกเย็น สุขุม รอบคอบ เพราะการเล่นต้องอาศัยสมาธิความตั้งใจอย่างแน่วแน่ การเล่นโบว์ลิ่งเป็นการฝึกการตัดสินใจ เพราะก่อนการเล่นทุกครั้งจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางความเร็ว ความแรงและลักษณะการหมุนของลูกการเล่นโบว์ลิ่งจะช่วยประสานหน้าที่ของอวัยวะในร่างกายทำให้มีระบบการทำงานดีขึ้น

โบว์ลิ่งเป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเพราะเป็นกีฬาที่ไม่หนักหรือเบาเกินไป ทั้งในด้านทักษะก็มีหลายระดับชั้นสามารถพัฒนาทักษะไปตามวัยได้อีกด้วย