เรียนรูุ้กติกาการเล่นตะกร้อเล่นง่าย ไม่ซับซ้อนอย่างที่คิด

เมื่อมีการแข่งขันก็จะต้องมีกติกา เพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างเป็นระบบและเป็นไปอย่างยุติธรรม ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ กติกาการเล่นตะกร้อเล่นง่าย ไม่ซับซ้อน อีกอย่างยังเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ในทุกๆสถานที่ ไม่จำเป็นต้องมีสนามตายตัว ใช้ผู้เล่นไม่มาก อุปกรณ์ในการเล่นก็ไม่เยอะเหมือนกีฬาประเภทอื่น มาดูกันเลยว่ากติกาการเล่นตะกร้อมีวิธีการเล่นยังไงบ้าง

1.การเล่นประเภทเดี่ยว จะประกอบด้วยผู้เล่นตัวจริง 3 คน ผู้เล่นสำรองอีก 1 คน ส่วนการเล่นประเภททีม จะประกอบด้วย 3 ทีม โดยจะมีผู้เล่นทั้งหมด 9 คน คือจะแบ่งออกเป็นทีมละ 3 คน  และมีผู้เล่นสำรอง 3 คน

  1. ในสนามแข่งขันจะตำแหน่งของผู้เล่นอยู่ คือจะมี 3 ตำแหน่งดังนี้

2.1 ตำแหน่งด้านหลังหรือที่เรียกว่า ( Back ) จะทำหน้าที่เป็นผู้เสิร์ฟลูกตะกร้อออกจากวงกลม

2.2 ตำแหน่งหน้าซ้าย

2.3 ตำแหน่งหน้าขวา

  1. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น ในการแข่งขันประเภททีมเดี่ยวสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้เพียง 1 คน และถ้าเหลือน้อยกว่า 3 คน จะถือว่าแพ้ (ผู้เล่นที่มีชื่อในทีมเดี่ยวที่เล่นมานานแล้ว จะลงเล่นในทีมเดี่ยวต่อไปอีกไม่ได้)
  2. การเสี่ยงและการอบอุ่นร่างกาย ในการเสี่ยงผู้ชนะจะมีสิทธิ์ได้เลือกข้างเล่นหรือเลือกส่งลูก ทีมที่ได้ส่งลูกจะได้อบอุ่นร่างกายก่อน เป็นเวลา 2 นาที พร้อมเจ้าหน้าที่และนักกีฬาไม่เกิน 5 คน
  3. ตำแหน่งของผู้เล่นระหว่างการส่งลูกเสิร์ฟ เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นทั้ง 2 ทีม ผู้เล่นต้องอยู่พร้อมในแดนของตนเอง ผู้เล่นฝ่ายที่เสิร์ฟจะต้องอยู่ในวงกลมของตนเองให้เรียบร้อย เมื่อเสิร์ฟลูกตะกร้อเสร็จแล้วจึงเคลื่อนที่ได้ ส่วนผู้เล่นฝ่ายรับจะยืนในที่ใดของแดนตนเองก็ได้
  4. การเปลี่ยนส่ง ให้ผู้เล่นเปลี่ยนการส่งลูกเมื่อฝ่ายส่งลูกตะกร้อผิดกติกา หรือ ฝ่ายรับทำลูกให้ตกบนพื้นที่ของฝ่ายส่งได้
  5. ในการแข่งขันผู้เล่นสามารถขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที
  6. การนับคะแนน ในการแข่งขันใช้การตัดสินแบบ 2 ใน 3 เซต คือในเซตที่ 1 และเซตที่ 2 จะมีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน ทีมใดได้ 15 คะแนนก่อน จะเป็นผู้ชนะในเซตนั้นไป  ทั้ง 2 เซต จะไม่มีดิวส์ แต่ถ้าหากทั้งสองทีมได้ 13 ก่อน หรือ 14 เท่ากัน พักระหว่างเซต 2 นาที ถ้าเสมอกัน 1:1 เซต ให้ทำการแข่งขันเซตที่ 3 และจึงจะเริ่มด้วยการเสี่ยงใหม่ โดยใช้ผลในการตัดสิน 6 คะแนน ทีมใดได้ 6 คะแนนก่อนจะถือเป็นผู้ชนะ แต่จะต้องแพ้ชนะอย่างน้อย 2 คะแนน ถ้ายังไม่แพ้กันไม่น้อยกว่า 2 คะแนน ก็ให้ทำการแข่งขันอีก 2 คะแนน แต่ไม่เกิน 8 คะแนน เช่น 8:6 หรือ 8:7 ถือเป็นการยุติการแข่งขันระบบไทเบรก เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ 3 คะแนน และขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที สำหรับไทเบรก ขอเวลาได้ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาทีเท่านั้น